Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliğimiz, “Hiçbir çocuk ve aileden vazgeçilemez” ilkesi ile Okul–Aile–Öğrenci üçgenindeki ilişkileri sağlıklı sürdürmek ve geliştirmek ana hedefi ile çalışmalarını devam ettirmektedir.

Okul Aile Birliği bu ana hedefi çerçevesinde ;

•  Öğrencilerin vatan ve insan sevgilerini, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlılıklarını pekiştirmek,
•  Tüm öğrencilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını sağlayacak olanakları yaratmak,
•  Öğrencilerin özgüveni gelişmiş, araştırmacı, sorun çözme ve bilgiye ulaşma yeteneğine sahip ve ileri görüşlü olarak yetişmelerine yardımcı olmak,

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının amaç ve eğitim ilkelerine dayalı olarak, Okul – Aile ilişkisinde köprü ve olumlu diyalog oluşturmak görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir.

, Okul Aile Birliği

2018-2019 Eğitim-Öğretim Y ılı
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu
Okul Aile Birliği

Adı Soyadı
Görevi
Mihriban ADALAR Başkan
Elif EROL KOPARAN Başkan Yardımcısı
Feyza KORKMAZ Sekreter
Melek BAYSAL Muhasip
Üye
Denetmen
Denetmen(Yedek)
Asil Öğretmen Üye
Asil Öğretmen Üye
Yedek  Öğretmen Üye
Yedek Öğretmen Üye

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Y ılı
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu
Okul Aile Birliği

Adı Soyadı
Görevi
Erbay METİN Başkan
Şebnem TOPRAK Başkan Yardımcısı
Senem BAYRAK Sekreter
Banu AKGÜL Muhasip
Üye
Denetmen
Denetmen (Yedek)
Asil Öğretmen Üye
Asil Öğretmen Üye
Yedek Öğretmen Üye
Yedek Öğretmen Üye