Kayıt Bilgileri

, Kayıt Bilgileri

DİKKAT !

3 OCAK – 7 ŞUBAT Dönemi ücretlerine zam uygulanmamıştır. 

8 ŞUBAT – 15 MART Dönemi ücretlerine %6 zam uygulanacaktır.

16 MART ve sonrası kayıtlara MEB Ücret  Yönetmeliğine göre zam uygulanacaktır.

, Kayıt Bilgileri

, Kayıt Bilgileri

ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ

Her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen eğitim ücretleri, kayıt yenileme tarihleri ile birlikte okulumuz web sayfasında ilan edilir ve kayıtlı velilerimize ayrıca bir yazı ile bildirilir. Son kayıt yenileme tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması gerekir. Belirlenen koşullarda ücret ödemesi peşin veya taksitli olarak yapılır. Taksitli ödemeler kredi kartı veya veli adına açılacak Banka Kredili Mevduat hesapları aracılığı ile yapılır.

Taksitli ödemeyi tercih edenlerden kayıt sırasında eğitim ücretinin %10’nu peşin tahsil edilip kalan kısım 10 eşit taksitte tahsil edilir.

Aşağıda açıklanan indirimlerden burs haricinde birden fazla indirim hakkı kazananlar için en yüksek indirim oranı dikkate alınır.

Eğitim Ücretine Uygulanan İndirimler ve Oranları

Öğretmen İndirimi

Öğretmen (Eğitim Fakültesi Diploması veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olması yeterli)indirimi %10 olarak uygulanır.

 

Mezun İndirimi

ODTÜ KYÖD Ortaokulu ve KYÖV Özel Anadolu Lisesinden mezun olanların çocuklarına %10 olarak uygulanır.

 

Üniversite Öğretim Görevlisi İndirimi

Üniversite Öğretim Görevlisi indirimi %10 olarak uygulanır.

 

KYÖV Üye İndirimi

KYÖV Üyesi Veli indirimi %10 olarak uygulanır.

 

Kardeş İndirimi

Kardeş indirimi %25 olup küçük olan kardeş veya kardeşlere uygulanır.

 

Bir Üst Sınıfa Geçiş İndirimi

Okulumuzda kayıtlı olan öğrencilerimizden Anasınıfından 1. Sınıfa Geçiş indirimi%10(yılllara göre değişebilir), İlkokul’danOrtaokul’a geçiş indirimi %8(yılllara göre değişebilir)olup; İlkokul ve Ortaokul’a geçiş indirimleri hakedilen diğer indirimler ile birlikte uygulanacaktır.

 

Erken Kayıt İndirimi

İlan edilen tarihler arasında kayıt yaptıran öğrencilere; Taksitli Ödeme indirimi %5 (yılllara göre değişebilir), Peşin ödeme indirimi %10(yılllara göre değişebilir) olarak uygulanır.

Erken Kayıt döneminden sonra ise; Yıllık Eğitim Ücreti üzerinden sadece %5(yılllara göre değişebilir) peşin ödeme indirimi uygulanır.

Peşin ve taksitli ödeme indirimleri, yukarıda belirtilen indirimlerden yararlanma hakkı kazanıldığında hak kazanılan indirim üzerinden, hak kazanılan bir indirim olmadığında Yıllık Eğitim Ücreti üzerinden uygulanır.

 

*   İlkokul Kayıt Kabul Kılavuzu için tıklayınız…

*   Ortaokul Kayıt Kabul Kılavuzu için tıklayınız…

*   Lise Kayıt Kabul Kılavuzu için tıklayınız…