Branş Derslerimiz

, Branş Derslerimiz

İngilizce – Haftada 9 ders saati

Görsel Sanatlar – Haftada 2 ders saati

Müzik – Haftada 2 ders saati

Drama – Haftada 1 ders saati

Beden Eğitimi – Haftada 2 ders saati

Dans – Haftada 1 ders saati

Fen Laboratuvarı -15 günde bir 1 ders saati

Matematik Laboratuvarı -15 günde bir 1 ders saati